Síguenos


Inclusión social

Actuamos coas persoas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade ou exclusión para mellorar a súa calidade de vida e para que teñan as oportunidades e recursos que lles permitan participar na sociedade dunha maneira máis igualitaria. Contribuímos á inclusión social da: infancia, mocidade, persoas maiores, mulleres en dificultade social, persoas sen fogar, inmigrantes, refuxiadas, con capacidades diferentes e privadas de liberdade.

inclusion

Soledad e illamento

Contribuímos a xerar actividades que favorezan unha vida activa e participativa, a través da creación de espazos de encontro, accións de lecer, voluntariado, etc. para conseguir o benestar das persoas maiores, inmigrantes, refuxiadas o con discapacidade.

Violencia

Traballamos para previr e contribuír a eliminar calquera tipo de violencia, empoderando e acompañando ás mulleres en situación de dificultade social, nenos e nenas que sofren acoso, persoas maiores maltratadas ou vítimas de trata.

Sociedade

Promovemos unha sociedade máis inclusiva que favoreza a integración social das persoas vulnerables e que favoreza a modificación das estruturas sociais que xeren desigualdade, estigmatización, prexuízos sociais e discriminación.

Inclusión social

Fomentamos a activación social para fortalecer as capacidades, a transformación persoal e o empoderamento das persoas e para reforzar a súa participación cidadá, con especial atención a persoas en situación de extrema vulnerabilidade e outros colectivos en risco.

Reagrupación e restablecemento do contacto

Contamos cun servizo especializado de protección ás familias e a infancia a través das fronteiras. Localizamos a persoas desaparecidas e restablecemos os vínculos entre seres queridos que se ven separados en diferentes países como consecuencia das migracións, catástrofes, conflitos bélicos… Apoiamos ás familias e ás institucións públicas en materia de responsabilidade parental e de servizos sociais cando ven implicados dous ou máis Estados.