Síguenos


PLAN DE EMPREGO

En Cruz Vermella achegamos o mercado laboral ás persoas que o teñen máis difícil, mellorando a súa empregabilidade a través do reforzo de competencias profesionais, potenciando as súas posibilidades de acceder a un posto de traballo e promovendo a igualdade de oportunidades e trato no emprego. Para iso, contamos con múltiples recursos e establecemos alianzas de diverso tipo co tecido empresarial para promover a responsabilidade social corporativa. A implicación de empresas colaboradoras é clave e permite que as persoas coas que traballamos poidan realizar visitas de orientación, facer prácticas formativas non laborais ou ben obter un contrato.

EN PRIMEIRA PERSOA

Fotografía de Andoni

Andoni Pinto

22 anos

Nieves Castro

46 anos

Carla Morente

21 anos

Khadim Faye

41 anos

Financiado por:

Programa operativo de inclusión social e economía social (POISES) (CCI 2014ES05SFOP012)

Unión Europea