Síguenos


actividade internacional

Traballamos para alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, apoiando e acompañando noutros países ás persoas afectadas polas emerxencias, os conflitos, o cambio climático e a pobreza para que poidan vivir con dignidade. A cooperación internacional é a proxección no mundo do noso compromiso coas persoas que necesitan axuda e por iso as asembleas de Cruz Vermella en Galicia tamén destinan o 1% do seu orzamento para financiar proxectos deste tipo.

cooperacion
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Axuda humanitaria

Traballamos para reducir as consecuencias dos efectos provocados polos desastres, o cambio climático e os conflitos co obxectivo de estabilizar a situación, facilitando que as persoas poidan reconstruír as súas vidas e comunidades o máis axiña posible e sen comprometer as súas perspectivas de desenvolvemento futuro.

Cooperación para o desenvolvemento

Cremos firmemente nas respostas integrais que faciliten ás persoas, e ás comunidades ás que pertencen, levar unha vida plena conforme ás súas necesidades e os seus intereses, fomentando as súas capacidades e a súa autonomía.

Fortalecemento de capacidades

Traballamos para que as nosas contrapartes da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella noutros países fortalézanse e poidan prestar cada vez máis e mellores servizos chegando a máis persoas cunha cultura de transparencia e integridade.

Educación ao desenvolvemento e sensibilización

Cremos na capacidade transformadora que todos e todas temos polo que desenvolvemos accións de sensibilización sobre a realidade noutros países, as emerxencias internacionais, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible… para construír outro presente e outro futuro.