Síguenos


Que facemos?

Socorros

Actuamos para que as persoas poidan superar as situacións agudas ou crónicas que poñen en perigo as súas vidas.

Inclusión social

Actuamos coas persoas que están en risco de pobreza e exclusión para mellorar a súa calidade de vida e para que teñan as oportunidades e recursos necesarios.

Emprego

Actuamos para promover a igualdade de oportunidades no mercado laboral e para mellorar a empregabilidade das persoas que están nunha situación de desvantaxe.

Saúde

Actuamos coas persoas para axudarlles a mellorar a xestión da súa saúde e para promover hábitos de vida saudables.

Educación

Actuamos coas persoas para promover a igualdade e a inclusión desde un enfoque socioeducativo centrado nas necesidades e dereitos da infancia e a adolescencia.

Medio ambiente

Actuamos no medio ambiente como factor global de inclusión social e mellora da calidade de vida dos colectivos máis vulnerables.

Actividade internacional

Actuamos para trasladar o compromiso solidario ás poboacións vulnerables doutros países ofrecendo axuda humanitaria e traballando na cooperación para o desenvolvemento.