Síguenos


matemáticas divertidas personas mayores

Matemáticas divertidas para manter activa a mente das persoas maiores

A posibilidade de manexarse adecuadamente na vida diaria e de ser capaces de realizar todas as tarefas que se atenden ao longo do día implica funcións cognitivas como a atención, a memoria, a linguaxe, a orientación ou o razoamento. O deterioro destas pódese observar, en maior ou menor medida, nas actividades que se realizan diariamente, un feito que pode converterse en signo de alerta para a persoa afectada ou para a súa contorna máis próxima.

 

En homes e mulleres máis maiores, o deterioro cognitivo supón un obstáculo pola repercusión e o impacto que este ten na súa calidade de vida. Informes do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) apuntan a que este é máis pronunciado nas mulleres e aumenta exponencialmente coa idade, froito de factores demográficos como a maior lonxevidade do xénero feminino ou as diferenzas nos estilos de vida, entre outras.

 

Baixo o obxectivo de Cruz Vermella de intervir con persoas maiores para aumentar a súa capacidade de autonomía, manter e mellorar as funcións cognitivas, reducir a soidade e o illamento social, manter hábitos de vida saudables ou fomentar un envellecemento activo, realízase o proxecto de Atención a Persoas con Funcións Cognitivas Deterioradas. Un programa orientado a manter estas funcións naquelas persoas maiores que iniciaron un proceso de deterioración, de forma que poidan continuar realizando as actividades da súa vida cotiá. Isto realízase en Galicia mediante unha intervención psicosocial na que se inclúen talleres de estimulación cognitiva, como o de memoria, ou informativos para dar recomendacións e consellos para exercitar a mente no fogar.

 

Lugo é unha das cidades onde Cruz Vermella desenvolve este proxecto, que puxo en marcha co inicio do curso unha nova actividade. En concreto, son máis dunha ducia as persoas maiores que acoden dous días á semana para participar no Obradoiro de Matemáticas Divertidas. “Esta demostrado que se temos unha mente activa, as funcións cognitivas do cerebro melloran ou, polo menos, non empeoran. E, nese sentido, buscamos que a actividade das persoas maiores relaciónese co coñecemento, a través de matemáticas divertidas”, cóntanos Víctor Pollán, voluntariado de Cruz Vermella e profesor de matemáticas xubilado.

 

Bloques de media hora nos que se traballa co bingo matemático a parte de aritmética ou con quebracabezas planos ou en tres dimensións a xeometría, entre outros. Pero, ademais, as persoas participantes tamén son conscientes de que estas actividades son importantes para a parte de socialización. “O feito de que entre eles e elas levan ben, asumen os erros, rin e gozan, tamén é visible e importante”, conclúe Víctor.

 

 

*Este proxecto conta coa colaboración da Xunta de Galicia, a través dos fondos IRPF.