Síguenos


Empezar de Cero de Cruz Vermella A Coruña é sempre unha nova oportunidade

Cantas veces sentimos que as nosas vidas non teñen sentido, que nos quedamos estancados ou que non sabemos como atopar as nosas fortalezas para reinventarnos? Innumerables. E aínda que poidan formar parte da vida mesma, se esas situacións esténdense no tempo ou non atopamos maneira de resolvelas, é necesario buscar axuda. E é alí onde a Cruz Vermella tamén pode ser de gran utilidade, para atopar a luz ao final do túnel, para detonar un cambio nas nosas vidas e volver a Empezar de Cero.

 

Con este epónimo, a Organización Humanitaria leva a cabo un proxecto inmensamente humano, que busca facilitar a viraxe que se necesita na vida e así lograr reconectar coa nosa contorna. Para coñecer de forma máis minuciosa o proxecto, Belén Fernández, quen é a referente na provincia da Coruña deste proxecto, explícanos o como e porqué do mesmo.

 

Belén, en que consiste o proxecto Empezar de Cero?

O proxecto ten como obxectivo principal alcanzar o benestar persoal das persoas participantes. E isto lógrase a través dun espazo de encontro, onde poidan intercambiar as súas experiencias vitais, as súas dificultades, os seus medos e as súas expectativas de futuro. Proporcionámoslles estratexias e ferramentas para facilitar un cambio vital sobre todo na situación en que se atopen en determinados momentos para poder alcanzar ese benestar persoal.

 

Como se deseñou ese espazo de encontro?

A través de sesións grupais e individuais e con diferentes actividades que permitan alcanzar os obxectivos propostos, que non son máis que o benestar individual e social.

 

Quen monitorea as sesións?

A vixilancia realízaa un grupo de persoas voluntarias capacitadas para tal fin. Trátase dun grupo  multidisciplinar entre psicólogos, educadores sociais e persoal con maxisterio en educación especial coa preparación suficiente para levar a cabo as sesións grupais e a vixilancia de talleres. Ademais contamos cun servizo de diverteca, que é similar a unha gardería. Alí os pais poden deixar aos seus nenos pequenos baixo o coidado de xente responsable mentres asisten aos talleres.

 

Cales son as fases do proxecto Empezar de Cero?

O proxecto divídese en dous partes, unha grupal e outra na que se realizan sesións e entrevistas individuais. No modelo grupal realízanse entre unhas dez e quince sesións, e no caso das individuais dependerá da necesidade de cada persoa. Nelas, asístese individualmente brindando asistencia e orientación.

 

Como logran financeiramente que estes proxectos leven a cabo?

O proxecto conta cunha subvención da Xunta e o Fondo Social Europeo con varios períodos subvencionables, e todo ese apoio adáptase de acordo ás necesidades do grupo. Son polo menos unhas 15 intervencións. Con todo, se o grupo necesita máis intervencións decídese estender as sesións. Normalmente, os participantes do proxecto son persoas que están dentro doutros itinerarios de Cruz Vermella. Eles ou elas poden chegar buscando axuda doutro tipo de información e despois os compañeiros, unha vez que coñecen ao usuario e cren que pode formar parte do proxecto, derívanos a Empezar de Cero. Ademais, poden estar derivados doutras entidades ou organizacións sociais.

 

Fálanos máis detalladamente sobre as sesións.

No momento de desenvolver o manual de traballo decidimos dividilo en tres tipos de sesións grupais, ou mellor devandito, en tres fases. Unha primeira fase con sesións de intercambio social nas cales se tenta lograr a cohesión entre os membros do grupo. Logo, intercambio de experiencias vitais e construción paulatina da confianza. Seguidamente, trabállase en sesións relacionadas co lecer e a capacidade para realizar actividades nese tempo. Finalmente, veñen sesións que teñen como obxectivo a xestión emocional e adaptación ao cambio e enfrontamento do mesmo. Con todo iso, búscase que a persoa sexa capaz de establecer o seu cambio vital, marque os seus propios obxectivos e poida preguntarse: Onde estou e onde quero chegar? Cales son as metas  alcanzables? Estes 3 tipos de sesións poden marcar o cambio e que a persoa sexa capaz de establecer o seu cambio vital, de adquirir habilidades sociais básicas e para o emprego. Todas elas trabállanse de maneira transversal para establecer un cambio o máis global posible.

 

Pode participar calquera persoa?

Non hai limitacións de idea ou procedencia. É certo que ás persoas mozas buscámoslles outras alternativas, sobre todo máis orientadas ao laboral. Pero se a situación é de bloqueo emocional e non teñen rede de apoio algunha, valoramos a opción para que participe plenamente no proxecto. Temos participantes que van desde os 20 anos ata os sesenta ou máis.

 

Desde o punto de vista profesional, é satisfactorio o resultado no proxecto? Nótanse cambios nos participantes?

Definitivamente si se nota un cambio. A xente vén contenta ás sesións grupais. Nesas dúas horas comentan que comparten con xente que está en situación similar, con esgotamento psicolóxico ou as necesidades básicas non están cubertas. E senten nun ambiente no cal non son xulgados ou sinalados. Nese momento esquécense do cotián e sobre todo atopan aplicabilidade dos contidos traballados no seu día a día. Saen máis tranquilos ao saber que contan cun apoio, cunha persoa ou entidade que lles brinda respaldo e é un alivio para eles.

 

Unha vez finalizado o proxecto, segue o contacto con quen participou?

Unha vez que terminan, seguen contando con Cruz Vermella. Se desexan seguir ou consideran que necesitan máis apoio, estamos, conversámolo e seguimos adiante. Nunca abandonamos aos participantes e o acompañamento no camiño continúa.

 

 

Texto: Armando Peña. Voluntario de Cruz Vermella A Coruña