Síguenos


Cruz Vermella xa atendeu a máis de 26.000 persoas chegadas desde Ucraína

Tras máis dun mes desde o inicio do conflito, continúan os graves enfrontamentos en Ucraína, e como consecuencia, o aumento da perda de vidas, feridos e desprazamentos masivos da poboación civil en todo o país e cara aos países veciños. Cruz Vermella nos países de Europa (Eslovaquia, Rumania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Hungría, Alemaña, Austria, Italia e España, entre outros) está a envorcarse na acollida e asistencia ás persoas que chegan, prestando atención de primeiros auxilios, aloxamento temporal, entrega de alimentos, auga, artigos de primeira necesidade, asistencia sanitaria urxente, apoio psicosocial, así como entrega de tarxetas SIM de teléfono para que as persoas poidan manter o contacto cos seus familiares.

 

Atopámonos ante o maior movemento de persoas en Europa desde a Segunda Guerra Mundial, no que xa se contabilizaron máis de 3 millóns de persoas que abandonaron o seu país de orixe. Máis de 18 millóns de persoas (un terzo da poboación do país) necesita asistencia humanitaria en Ucraína, ou fóra de Ucraína..

 

Desde Cruz Vermella Española apoiamos os servizos humanitarios da Cruz Vermella en Ucraína e nos países veciños e acollemos ás persoas que chegan ao noso país procedentes de Ucraína.

 

Cruz Vermella atendeu en España a máis de 26.700 persoas provenientes dos países afectados a través dos dispositivos de atención que ten despregados en varias cidades. No marco do sistema de acollida e integración da Secretaría de Estado de Migracións, acolléronse en recursos de Cruz Vermella á maior parte destas persoas, e xa son máis de 234 persoas as que solicitaron o servizo de Restablecemento do Contacto Familiar.

 

Ademais, a través das redes sociais e o teléfono atendéronse máis de 8.672 demandas, e mediante a área de Socorros realizáronse 5.179 mobilizacións de persoas desde as zonas de chegada ata os seus aloxamentos temporais. En canto á atención dos nenos e nenas, os Equipos de Sensibilización e Información ante Emerxencias (ESIE) de Cruz Vermella Xuventude acompañaron a 3.815 menores.

 

As principais accións e eixos de intervención no noso país están a ser os seguintes:

 

Célula de ‘Crise Ucraína’. Posta en marcha na sede central de Cruz Vermella Española para a detección e cobertura de necesidades vinculadas ao conflito en Ucraína. A través desta célula, Cruz Vermella detecta as posibles demandas en tempo real, coordinada con toda a súa rede territorial de Asembleas e voluntariado, e pon en marcha os recursos necesarios para dar a mellor e máis eficaz resposta no menor tempo posible. Así, a Organización coordina de maneira transversal todos os recursos dos que dispón a nivel nacional e entre as súas diferentes Áreas de Coñecemento e departamentos, entre os que se inclúen todas as ferramentas de atención social, resposta en emerxencias ou voluntariado, entre outras.

 

Dispositivos especiais de acollida en aeroportos e estacións de tren. Algúns dos que se articularon están en aeroportos como os de Barajas (Madrid), El Prat (Barcelona) e Tenerife Sur (Illas Canarias) e en estacións de tren como as de Sants, Figueres e Girona (Cataluña), Atocha e Chamartín (Madrid), Montijo (Estremadura) e Castellón, Valencia e Alacante (Comunidade Valenciana). Trátase de proporcionar unha primeira asistencia ás persoas refuxiadas, traslado a outras localizacións, acollida en recursos de Cruz Vermella ou derivación a outras organizacións.

 

Centros de Recepción Atención e Derivación (CREADE). Póñense en marcha para facilitar a atención ás persoas desprazadas. O Ministerio de Inclusión, en colaboración co Ministerio de Interior e as entidades que forman parte do Sistema de Acollida, poñerá en marcha catro centros en Madrid, Barcelona, Alacante e Málaga. Cruz Vermella Española é a entidade de referencia nos centros de Barcelona e Alacante.

 

Atención a nenos, nenas e novas. Os equipos de voluntariado de Cruz Vermella Xuventude están a encargarse de realizar unha primeira atención nos puntos de chegada e acollida e realizan actividades de lecer e tempo libre dirixidas a nenos, nenas e novas, acompañando e atendendo as súas necesidades, ofrecendo información sinxela e accesible sobre o que está a pasar para a súa comprensión e xerando espazos de entretemento.

 

Atención a persoas con Protección Temporal. Cruz Vermella atende ás persoas con protección temporal procedentes de Ucraína en base a sete eixos prioritarios, cun nivel de intensidade reforzada para os perfís de maior vulnerabilidade. Estes sete eixos atenden a cobertura personalizada das necesidades básicas, o fortalecemento do seu benestar emocional, a asistencia xurídica no proceso de solicitude de Protección Internacional, o reforzo de competencias e habilidades para a autonomía persoal, a creación de itinerarios para a inserción laboral, a creación de redes coa sociedade de acollida e o fomento dunha participación cidadá igualitaria, e o reforzo e apoio na escolarización para garantir o éxito escolar.

 

Cabe destacar que unha parte das persoas procedentes de Ucraína teñen familiares ou rede de contactos en España cos que aloxarse, polo que se lles presta unha primeira atención, apoio no traslado (se o necesitan) e asesoría legal para acollerse á protección temporal de acordo á directiva da Unión Europea, e non requiren de atención adicional mentres que outra parte das persoas que chegan si requiren de apoio en aloxamento, e en coordinación co programa de Acollida e Protección Internacional do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, son derivadas a recursos de acollida de Cruz Vermella, CEAR, ACCEM ou CEPAIM.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email