Síguenos


Cruz Vermella, vinte anos reinventándose para favorecer o acceso ao emprego das persoas que o teñen máis difícil

O Plan de Emprego de Cruz Vermella cumpre o seu vinte aniversario cun alcance total de 780.000 persoas, 47.230 en Galicia, das que máis de 200.000, 13.670 en Galicia, conseguiron un posto de traballo.

 

A crise sanitaria, social e económica derivada da pandemia da COVID-19 afectou directamente á situación de empregabilidade de todo o mundo e, especialmente, das persoas máis vulnerables que, unha vez máis, atópanse en desvantaxe para conseguir a súa reincorporación laboral. A COVID-19 contribuíu a ampliar a desigualdade, as brechas de xénero no mercado de traballo, afectando en maior proporción a mulleres que a homes, igualmente ás persoas mozas. Este aumento da desigualdade pandémica foi un novo reto ao que o Plan de Emprego de Cruz Vermella tívose que enfrontar, e para o que de novo establecéronse ferramentas concretas para reducir a situación mediante o plan Cruz Vermella RESPONDE.

 

Esta non foi a primeira vez que Cruz Vermella adapta as súas respostas ás necesidades que marca a sociedade, xa o fixo coa crise socioeconómica que arrincou en 2008, e seguirao facendo no futuro. Son xa vinte anos nos que a Organización viu reflectido no desemprego un dos problemas da sociedade, e vinte anos nos que traballou por reverter a situación. O noso obxectivo é promover o acceso ao mercado laboral en igualdade de oportunidades e de trato e por iso desenvolvemos accións dirixidas a mellorar a empregabilidade dos que o teñen especialmente difícil: mozos, persoas maiores de 45 anos, mulleres que estiveron tempo sen emprego, desempleadas de longa duración, persoas inmigrantes, refuxiadas…

 

Cifras destacadas

 

Un dato destacado é que do total de persoas atendidas, o 57% foron mulleres, e delas, unhas 4% mulleres vítimas de violencia de xénero, é dicir, máis de 17.700 destas mulleres foron axudadas por Cruz Vermella para que poidan participar en igualdade de condicións no mercado laboral, desde Galicia estivemos á beira de 648 mulleres nesta situación.

 

Por outra banda, do total de persoas atendidas na nosa comunidade autónoma, o 80% eran persoas en desemprego e as 56% paradas de longa duración. Das 47.230, o 61% tiña estudos primarios ou só os secundarios obrigatorios e isto fai que teñan máis dificultades para conseguir un emprego, o 34% foron persoas inmigrantes, e un 2% solicitantes de asilo e refuxio. Así mesmo, entre maiores de 45 anos e menores de 30 suman o 62% da atención (37%  mozos, e 25% maiores de 45).

 

Nestes 20 anos, en Galicia máis de 19.769 persoas melloraron a súa cualificación a través de competencias clave demandadas polas empresas e cualificación profesional, 322.000 en España, e desenvolvéronse 8.596 accións formativas para o emprego, 134.000 a nivel nacional. Para facelo posible, foron necesarias máis de 253.000 alianzas con máis de 70.000 empresas colaboradoras, en Galicia foron máis de 23.000 alianzas con máis de 5.730 empresas, que colaboraron tanto na realización de prácticas non laborais como na simulación de procesos de selección de traballo ou en charlas especializadas en oficios e ámbitos concretos.

 

Cabe destacar, que na nosa comunidade autónoma o 30% das persoas que participou nalgunha iniciativa do Plan de Emprego conseguiu un posto de traballo.

 

Puntos de atención

 

En máis 20 anos de historia, o Plan de Emprego chegou a consolidar 537 puntos de atención mediante as asembleas territoriais de Cruz Vermella e 14 destes puntos atópanse en Galicia. No ano 2000, cando se  germinaba o proxecto e conformouse o equipo responsable de deseñar e poñer en marcha este Plan, expúxose con 33 asembleas, que iniciaron o seu percorrido un ano máis tarde con 7.720 persoas, principalmente inmigrantes, participando nos seus proxectos.

 

A día de hoxe, o Plan de Emprego supera os 100.000 participantes anuais, máis de 5.600 en Galicia. Son máis de 10.000 as empresas que colaboran e 1.056 son empresas galegas, o que fai posible que manteñamos con elas preto de 25.000 alianzas, 2.456 na nosa comunidade, que serven para que  melloran a empregabilidade e a inserción laboral das persoas en dificultade social.

 

Evolución e futuro

 

A evolución do Plan de Emprego desde a súa posta en marcha en Galicia foi considerable, simplemente comparando os anos 2001 e 2021 percíbese un importante incremento de recursos e persoas ás que acompañamos na mellora da súa empregabilidade: de 4 puntos de atención pasamos a 14, dun equipo formado por 4 persoas pasamos a outro de máis de 70, de 179 persoas participantes chegamos a 5.606 e de 35 persoas inseridas no mercado de traballo, a 2.044.

 

Cumprir o obxectivo de cambiar as vidas das persoas a través do emprego, foi posible co compromiso das propias persoas participantes, das empresas abrindo oportunidades, das administracións con políticas públicas e recursos que apoien iniciativas específicas de emprego para quen o ten máis difícil no mercado de traballo como poida ser o caso do Goberno de España e do Fondo Social Europeo a través dos Programas Operativos de Inclusión Social e Economía Social ( POISES) ou de Emprego Xuvenil (POEJ), por exemplo.

 

Hoxe, a área de coñecemento de emprego de Cruz Vermella mira a transformación que o mercado laboral está a ter, como o impacto da tecnoloxía vai xerar novos postos de traballo, o impulso que se está dando ao emprego verde, etc.; e todo iso fará necesario novas adaptacións nas respostas que se ofrezan ás persoas en situación de vulnerabilidade e ás empresas coas que se establezan alianzas.