Síguenos


Cruz Vermella promove o acollemento familiar como alternativa para apoiar á infancia máis vulnerable

Cruz Vermella conta cunha ampla traxectoria de atención á infancia e ás familias que sofren as situacións de maior vulnerabilidade. O labor de Cruz Vermella sempre se orienta a apoiar ás familias, especialmente a aquelas que presentan maior fraxilidade, nas súas funcións de coidado, crianza e socialización. Neste sentido, a protección á infancia é outro dos grandes compromisos da Organización.

 

Temos distintos proxectos e actividades estreitamente vinculados coas familias. E desde fai máis dun ano desenvolvemos accións específicas destinadas a paliar os efectos da crise provocada pola pandemia da COVID-19 a través do Plan Cruz Vermella Responde.

 

Con motivo do Día Internacional da Familia, que se celebra o 15 de maio, tamén queremos poñer en valor o acollemento familiar como alternativa para apoiar á infancia e a aqueles pais e nais que atravesan situacións de dificultade e non poden facerse cargo dos seus fillos e fillas.

 

Cruz Vermella xestiona o programa de Familias Acolledoras en colaboración coa consellería de Política social da Xunta de Galicia, concretamente na modalidade de familia allea. A finalidade é que mentres se solucionan ou se melloran as condicións na familia de orixe, os nenos e nenas poidan permanecer de maneira temporal con familias acolledoras. Os acolledores e acolledoras encárganse de proporcionarlles o agarimo, os coidados e a seguridade que precisan.

 

Actualmente en Galicia hai 211 nenos e nenas que están a ser acollidos mentres que outros 78 están en espera de acollemento e entre eles hai 20 grupos de irmáns e nenos con necesidades especiais.

 

A rede de familias acolledoras de Cruz Vermella en Galicia está formada por 346 familias. Grazas ao seu compromiso e implicación é posible desenvolver este programa. É importante que está rede siga crecendo para poder dar a resposta idónea aos diferentes casos que se presentan.

 

O perfil das persoas acolledoras é moi variado e calquera pode presentar o seu ofrecemento, con independencia do seu estado civil, número de fillos ou relixión. Buscamos persoas capaces de acoller no seu fogar a un ou máis nenos e de compartir con eles a vida familiar.

 

Para solicitar máis información pódese chamar ao 900 812 880 ou entrar en www.acollementofamiliar.gal