Síguenos


Cruz Vermella pon en marcha a campaña ‘Eu protéxome’ ante as baixas temperaturas

As ondas de frío son especialmente sufridas polas persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade. Co obxectivo de paliar os efectos adversos da baixada das temperaturas sobre a poboación, Cruz Vermella puxo en marcha a campaña ‘Eu protéxome’, mediante a cal, a través de chamadas telefónicas, o voluntariado da Organización humanitaria informa sobre a importancia de manter certos hábitos saudables e de evitar condutas de risco asociadas aos temporais.

 

Ademais de facilitar consellos, as propias chamadas resultan de utilidade para coñecer a situación de pobreza enerxética das persoas, unha información que permite a Cruz Vermella poñer en marcha mecanismos de resposta, tanto a través dos procesos de axuda habitual como do plan Cruz Vermella Reacciona, dotado de 8 millóns de euros iniciais para toda España.

 

Á capacidade de resposta ante situacións imprevistas que define a Cruz Vermella, súmase a colaboración doutras entidades e administracións públicas, como é o caso de grandes municipios e da propia Xunta de Galicia, que contribúe a garantir recursos asistenciais que permitan mellorar a atención a colectivos en situación de vulnerabilidade máis aló dos primeiros contactos e intervencións. Así, durante os 365 días do ano, as unidades de emerxencia social de Cruz Vermella ocúpanse, por exemplo, de repartir entre as persoas sen fogar comida quente, roupa de abrigo e asesoramento acerca dos recursos dispoñibles tanto proporcionados pola propia Organización como por terceiros (aloxamento, manutención, transporte, entrega de produtos alimentarios e de hixiene e mesmo vestimenta).

 

Recursos fixos: a reinserción das persoas sen fogar

 

Ademais da atención proporcionada polas unidades de emerxencia social (na Coruña e Santiago Cruz Vermella xestiona o Servizo Municipal de Atención a Urxencias Sociais -SEMUS-), as diferentes áreas da Asemblea provincial de Cruz Vermella na Coruña desenvolven un traballo máis profundo de atención social, seguimento e acompañamento para iniciar procesos de cambio de roles ou empoderamento, entre outros. En xeral, realízanse actividades de información, orientación, mediación, asistencia ou capacitación; de forma paralela, entréganse axudas económicas ou de bens básicos abarcando as áreas social, económica, sanitaria, de vivenda, desenvolvemento persoal e mesmo o ámbito xurídico, a relación formativa ou o emprego.

 

‘Eu protéxome’, unha campaña para toda a sociedade

 

Ano tras ano, as baixas temperaturas poñen en risco a saúde de moitas persoas. É por iso que desde Cruz Vermella lanzouse a campaña ‘Eu protéxome’, que ata finais do mes de marzo inclúe a realización de chamadas telefónicas a persoas en situación de vulnerabilidade para proporcionar información que contribúa a previr os efectos negativos das baixas temperaturas. Esta información, proporcionada tamén a través de canles de comunicación en liña da Organización, inclúe consellos básicos relacionados coa alimentación saudable, unha correcta vestimenta ou a actividade dentro e fóra do fogar.