Síguenos


Cruz Vermella e Xunta de Galicia presentan unha guía sobre senfogarismo

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

As persoas sen fogar en ocasións convértense en protagonistas de noticias e reportaxes e non sempre se teñen en conta a súa voz e as súas circunstancias. Coa finalidade de contribuír a que o tratamento informativo do senfogarismo sexa correcto e rigoroso, elaborouse unha guía con recomendacións para medios de comunicación.

 

A presentación desta publicación tivo lugar hoxe mércores 16 en Santiago de Compostela e participaron a conselleira de Política Social, Fabiola García, a presidenta autonómica de Cruz Vermella en Galicia, Carmen Colmeiro, o director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, así como co coordinador da publicación, Luís Pardo, e o ilustrador da mesma, Miquel Fuster, que coñece de primeira man a realidade das persoas sen fogar porque viviu na rúa durante varios anos.

 

A guía estruturouse en dous bloques principais. Por unha banda, utilizouse a fórmula xornalística das 5 W para saber máis do sinfogarismo e da situación das persoas sen fogar a través das respostas ás preguntas: Que?, Quen?, Cando?, Onde? e Por que? Por outra banda, engadiuse a sexta W para profundar en como contalo.

 

Algunhas das cuestións que se destacaron na guía son:

  • O senfogarismo define unha circunstanciadunha persoa, non é unha categoría.
  • Hai estereotiposque se desmontan rapidamente ao contrastalos con datos.
  • Desemprego, escaseza de recursos ou unha ruptura afectiva son algúns dos motivosque explican como chegaron a esa situación.
  • As palabrasque utilizamos para referirnos ás persoas sen fogar importan e moito.
  • Pódense potenciar as informacións en positivoa través de historias concretas e casos de éxito.
  • Utilizar un marco amplo defontes (persoas expertas, entidades e organizacións que traballan coas persoas sen fogar, bibliografía específica…).
  • Os medios teñen un poder significativo para mellorar a nosa comprensióndas causas e solucións do sinfogarismo.

 

Unha das conclusións que se recolle é a seguinte: “Fai falta mellorar a calidade da información que se publica sobre as persoas sen fogar, evitando dar pé ao discurso de odio e discriminación nos medios de comunicación a través da promoción de estándares éticos e do respecto á liberdade de expresión”.

 

No proceso de elaboración da guía contamos coa colaboración de xornalistas, integrantes dos equipos de atención a persoas sen fogar de Cruz Vermella e con técnicos de Inclusión da Xunta de Galicia, así como con expertos en sinfogarismo.

 

Acompañamento e apoio

 

A elaboración desta publicación enmárcase dentro das accións do programa de acompañamento e apoio a persoas en situación de vulnerabilidade extrema que desenvolve Cruz Vermella en colaboración coa Xunta de Galicia.

 

Os obxectivos principais deste proxecto son: mellorar a situación das persoas sen fogar desde unha perspectiva de atención integral así como potenciar a súa autoestima e autonomía.

 

Cruz Vermella conta con equipos especializados en: A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e, a través deles, aténdese a unha media de 1.500 persoas sen fogar ao ano en Galicia.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email