Síguenos


Cruz Vermella A Coruña e a súa relación coas empresas: alianzas que se traducen en valor social

Cando se traballa de forma mancomunada e con obxectivos comúns, o impacto social é maior e os resultados teñen un alcance superior. Cruz Vermella, no seu afán de levar a cabo os seus proxectos sociais establece alianzas con entes do sector empresarial que permiten garantir a consecución deses obxectivos e, á súa vez, logren o achegamento entre as empresas e os grupos vulnerables. É dicir, as vantaxes dese traballo articulado xa non se basean só no financeiro, tamén implican o uso de habilidades, recursos humanos e loxística para traballar en  pos dos obxectivos e os valores cidadáns.

 

Para poñer en valor estas colaboracións, conversamos con Pedro Giménez, responsable de Alianzas con Empresas en Cruz Vermella A Coruña, quen nos comenta que “o primordial nas alianzas é que os proxectos do ente humanitario sexan apoiados e financiados por empresas que tamén se preocupen polo benestar social. Ese apoio tradúcese en feitos concretos, en colaboracións, en formación”. En suma, “é unha política de acción social que vai máis aló do meramente  filantrópico e implícase no desenvolvemento de proxectos dentro da súa comunidade”, afirma Giménez.

 

Este traballo realízase desde fai un bo tempo, segundo Giménez, e nel, as empresas interésanse por coñecer os proxectos, os obxectivos, ou participan no deseño, en que retos preténdense conseguir e como todo iso pode impactar nos potenciais beneficiarios ou beneficiarias. Con base en todo iso, deciden se apoiar ou financiar o proxecto. Dese xeito, poténciase o traballo de ambas as partes e foméntanse relacións entre as mesmas e Cruz Vermella que poden perdurar no tempo.

 

Unha colaboración efectiva

 

Un bo exemplo diso foi o da cadea de distribución  Vegalsa-Eroski, comenta Pedro, quen prové á organización humanitaria de parte  dos seus produtos tales como leite, cueiros, fórmulas infantís, entre outros. Pero, ademais, en moitas ocasións apuntan a algo diferente e van máis aló do físico, interesándose polo espírito humano. Existen  programas, como o realizado o pasado verán no que se traballou con nenos, nenas e adolescentes para fomentar os valores, coidados ao medio ambiente e o compañeirismo. “Ideas como esas van xurdindo cada día máis e van tomando forma ata ser apoiadas polas empresas”, dinos o representante de Cruz Vermella.

 

“Ese traballo mancomunado ten moito impacto sobre os atributos dunha empresa”, sostén Giménez. “Os cidadáns valoran cada día máis o que sexan socialmente responsables, interésense máis pola súa contorna e que teñan determinados comportamentos sostibles. Non só que elabore produtos de boa calidade senón tamén que contribúa ao desenvolvemento da súa comunidade ou unha determinada causa. A nivel interno, para os empregados, unha empresa que sexa solidaria, e que o faga de forma realmente convencida, xera nos seus empregados unha sensación de pertenza, de maior orgullo ao sentirse parte ou aliñados e confortables na mesma. Todo iso, á parte do ámbito fiscal que igualmente lle achega beneficios”, sostén Giménez.

 

Un traballo arduo pero gratificante

 

Desde Cruz Vermella establécese un importante traballo de captación, no cal “se xera certa confianza para que as empresas recíbanche, convénzanse da importancia do proxecto, confirmen que se trata de algo serio e que sintan que o que se ofrece é algo no que se pode confiar. Noutros casos, son as mesmas empresas quen deseña os seus proxectos  e achéganse a nós. De ser así, Cruz Vermella escóitalles, bríndalles asesoramento e avalía as posibilidades de levar a cabo os proxectos”, explica Pedro.

 

Giménez explica que as alianzas coas empresas implican unha relación que se sostén no tempo. En cada un dos proxectos existe unha rendición de contas e iso permite que se continúe o traballo de forma transparente ou se amplíe a capacidade de axuda. É un proceso que leva tempo, desde o inicio ata que se canaliza, pero resulta gratificante polo contacto humano e a integración total no traballo para desenvolver.

 

A maior parte dos proxectos están orientados a cubrir as necesidades de colectivos vulnerables, nenos, nenas, mulleres vítimas de violencia de xénero, desempregados de longa duración,  migrantes. Ata a data foron miles de persoas as beneficiadas e que puideron transformar a súa situación en algo máis prometedor.

 

Retos para 2021

 

Nestes tempos, o traballo viuse multiplicado, tanto pola parte operativa como pola cantidade de asociacións e empresas que queren sumarse a este esforzo. “Nestes tempos da COVID-19 houbo empresas que doan máscaras, fan doazóns, as que fan recadacións entre os seus propios empregados”, continúa Giménez. “A verdade é que foi enorme a axuda. É algo que confirma o carácter do español que ante as catástrofes mostra a súa solidariedade e préstase ao traballo”.

 

Para este ano 2021, a pesar das dificultades económicas, sabemos que o traballo seguirá aumentando e requirirase aínda máis da participación das empresas, porque á súa vez aumentarán as peticións de axuda. Entón, “nós como entidade tamén estaremos a necesitar da contribución do sector empresarial. Ata o de agora foi espectacular e a pesar da incerteza económica e a unha contorna incerta, traballaremos para que este 2021 podamos seguir sumando alianzas e colaboracións porque van seguir sendo moi necesarias”, culmina dicindo Pedro Giménez.

 

 

Texto: Armando Peña, voluntario de Cruz Vermella A Coruña
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email